Skąd ten herb?

Na początku tej kadencji, wraz ze zmianą wyglądu strony internetowej powstał pomysł stworzenia herbu. Dotychczasowy logotyp, na którym widniała kaczka nawiązywał do rzeki Kaczej, jednak rzeka ta przepływa również przez inne dzielnice. Staraliśmy się więc nawiązać do historii naszej dzielnicy i stworzyć coś oryginalnego.
Odniesienie historyczne łączy się z pałacykiem który obecnie znajduje się w Orłowie, a w XVIII wieku mieścił się w naszej dzielnicy. Wybudowany został przez rodzinę von Krockow. W 1847 majątek nabył Wilhelm v. Brauchitsch. Krótko po tym rozpoczął on gruntowną przebudowę istniejącego tam pałacyku, który to otrzymał formę neogotycką. Według napisu nad wejściem przebudowa zakończyła się w roku 1859. Nad wejściem od strony parku do dziś zachował się herb rodziny von Brauchitsch. Przez lata zmieniał się styl budowli. W 1931 roku ta część dzielnicy przyłączona została do Orłowa Morskiego, a parę lat później wchłonięta została przez miasto Gdynia. W tamtym czasie w posiadanie budynku wszedł Związek Zawodowy Nauczycieli Szkół Średnich. W czasie wojny pałacyk był w rękach gestapo, a w 1945 roku uległ częściowej dewastacji. Po wojnie budynek wraz z parkiem został wpisany do rejestru zabytków. W kolejnych latach pałac został przekazany w użytkowanie szkole podstawowej, a następnie przekształcony w liceum ogólnokształcące.

Wracając jednak do herbu to jest on nawiązaniem do tego znajdującego się w środkowej części pałacu. Co ciekawe jest to jedyny autentyczny herb w nowoczesnej Gdyni, historycznie uzasadniony. Widnieje na nim jeleń w skoku, nasz herb jest do tego nawiązaniem. Ponadto, aby uatrakcyjnić go wizualnie została dodana rzeczka oraz kaczka, która nawiązuje do rzeki Kaczej przepływającej przez naszą dzielnicę. W tym miejscu pragniemy podziękować  Panu Rafałowi Machowiakowi, który jest twórcą herbu oraz wielu grafik wykorzystywanych przez Radę Dzielnicy. Mamy nadzieję że stworzony herb spodobał się Państwu i w pozytywny sposób kojarzy się z naszą dzielnicą.

Sebastian Jędrzejewski

Bibliografia: „Historia pałacyku” (opracowanie – Ewa Kowalska)