Sesja Rady Dzielnicy – nowy budżet

Dnia 1 października odbyła się kolejna sesja Rady Dzielnicy Mały Kack. Tym razem głównym punktem było przyjęcie przyszłorocznego budżetu. Dyskusja na temat budżetu była bardzo długa, powodem były nagłe zmiany w planie finansowym.

Na poprzedniej sesji przyjęty został projekt który zawierał rewitalizację boiska przy ulicy Strzelców. Jednak jak się okazało według odpowiedzialnych urzędów, boisko znajduje się w pasie drogowym i nie jest możliwe zainwestowanie pieniędzy w ten projekt. Przynajmniej tymczasowo, dopóki przeznaczenie w/w gruntu nie będzie zmienione. Z tego względu radni przez kolejny rok będą starali się o uzyskanie możliwości budowy na tym terenie. Wtedy boisko zostanie uwzględnione w przyszłorocznym budżecie. W tym roku natomiast za tą kwotę zrealizowany zostanie projekt który brał udział w konkursie „Piękna dzielnica”. Będą to urządzenia fitnes przy placu zabaw na ulicy Wieluńskiej. Dodatkowo od strony rzeczki zostanie utwardzony teren, co ułatwi większym samochodom wjazd na boisko.

Z podobnym problemem zetknięto się jeżeli chodzi o remont schodów, pomiędzy ulicą Przemyską a Halicką. Zaplanowane zostały środki w wysokości 6 tysięcy na ich odnowienie. Jednak jak się okazało w ciągu ostatnich tygodni, koszt budowy schodów wyniósłby pomiędzy 40- 50 tysięcy. Z tego względu Rada Dzielnicy będzie starała się w ZDiZ o remonty tego odcinku.

Zaplanowano także ławki oraz kosze na śmieci wzdłuż ulicy Przemyskiej. Tutaj już bez problemowo środki zostały przeznaczone w kwocie 3,5 tysiąca. Pozostała kwota przeznaczona będzie na coroczne imprezy sportowe i konkursy. Zostaną zorganizowane konkursy wspólnie z miejscową biblioteką, Mikołajki, „Pożegnanie Lata” oraz „Dni Kacka”. Budżet został przyjęty jednogłośnie.

Ze spraw bieżących poinformowano o otwarciu placu zabaw przy osiedlu Bernadowo. Odbędzie się ono 6 października o godzinie 12:00.

Mieszkancy ulicy Częstochowskiej zwrócili się z prośbą budowy progu zwalniającego na tej drodze. Sporządzone zostanie pismo w tej sprawie.

Otrzymaliśmy także odpowiedzi na ostatnio wysłane pisma. Tabliczki z nazwami ulic na skrzyżowaniu Kaliskiej i Radomskiej nie zostaną zainstalowane, powodem jest brak pieniędzy w ZDiZ na ten cel w tym roku. Próg zwalniający na ulicy Wieluńskiej zostanie uzupełniony do końca września. Zainstalowana została także dodatkowa oprawa lampy na odcinku ulicy Halickiej na ogródkach działkowych. Cieszy tym bardziej że ostatnie dwie decyzje były odmowne.

W dalszym ciągu interweniujemy w sprawie ścieżki rowerowej pomiędzy ulicą Racławicką a Płocką oraz w sprawie drogi Wzgórze Bernadowo. Na tą chwilę jednak nie mamy konkretnych informacji.