Audyt BYPAD z udziałem RD Mały Kack

69133_filebigGdynia jako trzecie Miasto w Polsce przeprowadziła audyt BYPAD. Audyt trwał blisko dwa miesiące, w tym czasie grupa radnych, urzędników i mieszkańców sprawdziła warunki jazdy na rowerze w Gdyni. Pokonali oni 75 km w różnych dzielnicach, a w pracy pomagali jej audytorzy, którzy następnie opracowali raport.

Wśród grupy audytorskiej znalazło się trzech radnych dzielnic, Radę Dzielnicy Mały Kack reprezentował Sebastian Jędrzejewski. Audyt rozpoczął się od oceny obecnego stanu polityki rowerowej w Gdyni, następnie odbyły się przejazdy w takcie których grupa pokonała 75 kilometrów, a na koniec wyznaczono plan działania na 30 miesięcy liczonych od stycznia 2014 roku. Plan zakłada, że co roku 1% gdynian będzie przesiadać się na rower. W ten sposób w 2023 r. rowerzyści mają stanowić 10% uczestników ruchu drogowego.

– Raport pomoże jasno powiedzieć, co jest najważniejsze, najpilniejsze do zrobienia, co stanie się w krótkiej perspektywie, a co za kilka lat – zaznaczył Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski, pełnomocnik prezydenta miasta ds. komunikacji rowerowej.

Z punktu widzenia naszej dzielnicy jesteśmy newralgiczny punktem, ponieważ przez Mały Kack odbywa się znaczna część ruchu rowerowego w Gdyni. Faktem jest że problemem w Gdyni jest położenie niektórych dzielnic do których aby dojechać trzeba pokonać duże wzniesienia. Jednak zarówno ulica Wielkopolska jak i leśne drogi prowadzące przez Mały Kack są znaczące i wymagają remontów. Poprawa ich jakości może znacząco wpłynąć na wzrost liczby rowerzystów.
Cieszy także inny punkt wypracowany podczas audytu, a są to konsultacje z udziałem rad dzielnic, aby ustalić co tak naprawdę potrzebują mieszkańcy poszczególnych dzielnic.

Na koniec trzeba przyznać, że atmosfera przy opracowaniu dokumentu była znakomita. Mimo trudnej dyskusji pomiędzy urzędnikami, radnymi, a urzędnikami udało się wypracować wspólne cele. Jako rada dzielnicy mająca za sobą starania dotyczące dróg rowerowych zarówno leśnych jak i drogowych, liczymy że dialog ten przyczyni się do tego że Mały Kack stanie się także bardziej rowerowy.
Mamy nadzieję, że wspólnie wypracowane cele podczas spotkań, przełożą się na konkretne efekty. Będziemy się starali aby zarówno w skali miasta, jak i naszej dzielnicy, infrastruktura rowerowa się rozwijała.

Sebastian Jędrzejewski

źródło: własne / gdynia.pl