Sesja budżetowa Rady Dzielnicy Mały Kack

rd11Dnia 1 września 2014 roku odbyła się sesja budżetowa Rady Dzielnicy Mały Kack. Głównym punktem było przyjęcie projektu planu finansowego na rok kolejny. Radni podjęli także decyzję o przekazaniu 3.318 złotych które zostały niewykorzystane podczas Rozbudowy obiektu przy Kurpiowskiej na imprezę „Mikołajkową”. Projekt planu finansowego został przegłosowany w następującym brzmieniu:

1. Remont placu zabaw przy ulicy Druskiennickiej – 12.000 zł.

2. Montaż poręczy przy ulicy Halickiej na odcinku od ulicy Przemyskiej w stronę kościoła – 8.000 zł.

3. Współorganizacja z Centrum Kultury imprez kulturalnych i sportowych kw. 11.000 zł.w tym 3.000 na Dzień sportu w szkole

4. Współorganizacja z Centrum Kultury imprezy „Mikołajkowej” dla dzieci 2.000 zł.

5. Zakup nagród dla MBP – Filia nr 11 związanych z obchodami Andrzejkowymi i Halloween kw. 280 zł.

Budżet opiewa na kw. 70.780 tyś

W ramach wolnych wniosków omawiana była także sprawa progu zwalniającego na ulicy Racławickiej. Poprawy jakości nawierzchni na ulicy Lipnowskiej i Góralskiej.