www.wyrzucam.to – zmiany śmieciowe od 1 stycznia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zmian w odbiorze odpadów przedstawiamy poniżej najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami. Polecamy także stronę internetową www.wyrzucam.to gdzie znajdują się wszelkie informacje. W przypadku problemów prosimy o korzystanie z kontaktu telefonicznego, mail lub poprzez formularz na stronie.

POJEMNIKI NA POPIÓŁ!!!
W związku ze zmianami w systemie odbiorów odpadów, zwiększa się zakres usług świadczonych przez firmę REMONDIS. Mieszkańcy którzy ogrzewają swoje domy korzystając z pieca na węgiel lub drewno mogą zgłaszać zapotrzebowanie na pojemnik na popiół. Za dostawienie pojemnika nie ponosi się żadnych kosztów.
Zapotrzebowanie prosimy zgłaszać pod numerem telefonu:
58 77 23 500 – wybierając 2 po zgłoszeniu automatu (Wydział Środowiska)
lub na adres mailowy: wyrzucamto@gdynia.pl
Jednocześnie przypominamy, że od tego roku nie będą odbywały się wystawki odpadów wielkogabarytowych. Potrzebę odbioru takich odpadów prosimy zgłaszać pod powyższy numer telefonu. Usługa odbioru jest także bezpłatna.

Czy po 1 stycznia 2016r. odbierane będą odpady zielone?

Tak, odpady zielone (liście i trawa z wyjątkiem gałęzi i innych zdrewniałych części roślin) będą odbierane w okresie od początku marca do końca listopada co dwa tygodnie (wg ustalonego harmonogramu). Zarówno w zabudowie jedno- i wielorodzinnej zbieranie odpadów zielonych następuje w systemie workowym.

Nieruchomości wielorodzinne zostaną w terminie do końca lutego każdego roku wyposażone w zestaw 20 szt. worków na odpady zielone o pojemności 120 litrów każdy. Gdy zaistnieje potrzeba wykorzystania większej ilości worków, zarządca nieruchomości wielorodzinnej winien samodzielnie je zakupi, a firma działająca na zlecenia miasta odbierze każdą ilość odpadów zielonych umieszczonych w tych workach.

Nieruchomości jednorodzinne zostaną w terminie do końca lutego każdego roku wyposażone w zestaw 3 szt. worków na odpady zielone o pojemności 120 litrów każdy. Kolejne worki będą dostarczane każdorazowo po wystawieniu zapełnionych worków z odpadami zielonymi.

Dlaczego miasto odeszło od wystawek odpadów wielkogabarytowych? W jaki sposób pozbyć się starej kanapy czy innego mebla?

Wystawka odpadów wielkogabarytowych generowała znaczne koszty dodatkowe wynikające z potrzeby doczyszczenia miasta, gdyż mieszkańcy w trakcie wystawek – korzystając z anonimowości – wystawiali „do krawężnika” wszystko, co było im niepotrzebne, a co w żadnym wypadku nie było odpadem wielkogabarytowym. Skutkowało to znacznym zaśmieceniem miasta.

Aktualnie odbiór odpadów wielkogabarytowych następuje wg następujących zasad:

od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale, odpady odbierane są w najbliższą sobotę przypadającą po dokonaniu zgłoszenia potrzeby pozbycia się odpadu. Jeżeli zgłoszenia dokonano w piątek po godz. 12 lub w sobotę, odbiór nastąpi w sobotę w tygodniu następnym. Zgłoszenia dokonuje się osobiście (Referat Gospodarki Odpadami UM Gdyni, ul. 10 lutego 33, budynek Cechu Rzemiosła, 3 piętro, pok. 302), telefonicznie (nr tel.: 77 23 500) lub elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.wyrzucam.to,
od właścicieli nieruchomości wielorodzinnej odbierane są na bieżąco, najpóźniej w terminie 2 dni od dnia ich wystawienia do odbioru. Właściciel nieruchomości może dokonać zgłoszenia potrzeby odbioru odpadu w sposób opisany powyżej, jednakże firma wywozowa będzie również sama odnotowywać miejsca, gdzie zalegają odpady wielkogabarytowe.
W taki sam sposób odbierane są zużyte opony.