Konsultacje w ZDiZ

Dnia 22 lutego odbyło się spotkanie z Zarządem Dróg i Zieleni. Ze strony ZDiZ obecni byli przedstawiciele wydziałów najbardziej związanych z problematyką chodnikową, drogową oraz oznakowania. Radę Dzielnicy reprezentowali Anna Kozłowska, Marek Hermann oraz Sławomir Bigott, w spotkaniu wziął udział także Sebastian Jędrzejewski – Rada Miasta Gdyni oraz mieszkańcy osiedla przy ul. Miłej.
Pierwsza cześć pytań dotyczyła realizacji budżetu inwestycyjnego w ramach którego pierwszą ulicą do remontu będzie ul. Góralska. Kolejne projekty: ciąg pieszy na Kurpiowskiej, ul. Lipnowska, schody przy ul. Witolda będą realizowane w ramach pojawianie się środków. Projektem oświetlenia brzegu Kaczej zajmuje się Wydział Inwestycji do którego skierowane zostanie zapytanie dot. terminu realizacji.
Kolejnym punktem było przemianowanie skrzyżować na równorzędne w „dolnej” części Małego Kacka. Otrzymaliśmy odpowiedź, że zarówno jeżeli chodzi o strefę Tempo 30 jak i skrzyżowania równorzędne to przygotowywany jest projekt. Zapewniono nas, że zgłaszane uwagi będą brane pod uwagę.
Zbliżonym tematem, jest utworzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Bielskiej. Projekt został przekazany do wydz. organizacji ruchu gdzie przygotowywany jest projekt.
Pojawił się także temat zakazu postoju na ul Wzgórze Bernadowo na wysokości posesji 241. Ewentualnie przedstawiono rozwiązanie problemu poprzez montaż lustra. Zostaliśmy zapewnienie, że odbędzie się wizja lokalna i ZDiZ przyjrzy się bliżej temu problemowi.
Również w formie dialogu będziemy starali się rozwiązać problem zatrzymywania samochodów na wjeździe w ulicę Spokojną. Gdzie samochody stojące w kolejce do myjni blokują ruch. ZDiZ jak i Rada Dzielnicy zobowiązały się, że rozpoczną rozmowy z właścicielami stacji i myjni, aby znaleźć kompromisowe rozwiązanie.
Zgłaszany już na poprzednich spotkaniach problem przystanku przy ulicy Wielkopolskiej (na wysokości ulicy Racławickiej). Obecne jego umieszczenie jest bardzo niekomfortowe. Zostanie on przeniesiony bliżej ulicy Racławickiej, gdzie powstanie drugie przejście dla pieszych.
Poruszony został także problem ulicy Łużyckiej i parkowania na jezdni. Otrzymaliśmy informację, że nasze wcześniejsze wnioski zostaną zrealizowane i wytyczone zostaną miejsca w których można parkować oraz miejsca wyłączone z ruchu. Na pewno ułatwi to życie pojazdom komunikacji miejskiej oraz właścicielom posesji z których w chwili obecnej ciężko się włączyć w ulicę Łużycką. W tej chwili przygotowywany jest projekt, a zrealizowany będzie tuż po remoncie nawierzchni.
Otrzymaliśmy także informację, że przejście dla pieszych na wysokości ul. biskupa Jana Bernarda Szlagi, zostanie wyniesione. Podwyższenie tego przejścia powinno spowolnić samochody podróżujące ulicą Halicką i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych.
Na zakończenie mieszkańcy ul. Miłej zgłosili potrzebę odnowienia placu zabaw przy ulicy Miłej/ Parkowej.