Dyżury w czasie wakacji

Informujemy, że dyżury w trakcie wakacji są zawieszone.