Strefa tempo 30 w „dolnej części” Małego Kacka już od 22.09.2017.

Informujemy o wprowadzeniu spowolnieniu ruchu kołowego jak w nagłówku…

Od dnia 22.09.2017r. w dzielnicy Mały Kack, na ulicach zlokalizowanych pomiędzy ul. Łowicką a ul. Łęczycką to jest na ulicach: Olkuskiej, Częstochowskiej, Lipnowskiej, Piotrkowskiej, Radomskiej, Łęczyckiej, Kaliskiej, Wieluńskiej, Sieradzkiej, Płockiej i Sochaczewskiej zostanie wprowadzona strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Jest to jedno z wielu naszych działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W przygotowaniu znajdują się kolejne projekty poszerzające tą inicjatywę.

Zachęcamy również do przeczytania publikacji:

https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/W-Malym-Kacku-trzeba-bedzie-zwolnic-n116698.html