Dnia 4 października odbyła się sesja Rady Dzielnicy, gdzie został przyjęty plan finansowy Rady Dzielnicy na 2018 rok

Po weryfikacji przez odpowiednie wydziały Naszego Miasta, Radni zatwierdzili budżet przez głosowanie:

  1. Odbudowa terenu zielonego ( renowacja ) prawego brzegu rzeki Kaczej na odcinku mostek Kurpiowska do Sieradzkiej36 około 150 mkw. Kwota 2 500 zł
  2. Ustawienie trzech słupków ograniczających wjazd na w/w teren zielenie ( dwa stałe i jeden uchylny zamykany ). Kota 650 zł
  3. Ustawienie dwóch słupków ograniczających wjazd na teren zieleni ul. Druskiennicka 56 od strony ul. Wielkopolskiej. Kwota 350 zł
  4. Wykonanie nawierzchni na dużym boisku przy ul. Wieluńskiej Kwota 53 134 zł + 11 000 uchwałą z dnia 11.10.2017.
  5. Współorganizacja z Centrum Kultury w Gdyni imprez kulturalnych. Kwota 11 000 zł dnia 11.10.2017 punkt ten uchylono na rzecz pkt. nr 4.
  6. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową nr 13 imprezy „Mikołajkowej” dla dzieci z dzielnicy. Kwota 500 zł
  7. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową nr 13 „Dnia sportu”. Kwota 500 zł
  8. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową nr 13″Turnieju szachowego” Kota 1 500 zł. Prowadzenie i sędziowanie Kota 200 zł
  9. Zakup kompaktowego, przenośnego sprzętu nagłaśniającego dużej mocy wraz ze stosownym osprzętem dla Szkoły Podstawowej nr 13. Kwota 3 000 zł
  10. Zainstalowanie latarni ( z autonomicznym zasilaniem solarnym )  przy schodach ( obok placu zabaw ), ul. Wzgórze Bernadowo. Kwota 10 000 zł

Uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

Łączna kwota na dzielnicę: 83 334 zł