Remont chodnika na ul. Wielkopolskiej – zakończony. Wykonane prace to kolejna część miejskiego programu remontu chodników w dzielnicach.

Na odcinku od ul. Lidzkiej do pl. Górnośląskiego została wymieniona w całości nawierzchnia chodnika ( prawa strona w kierunku centrum ).

Prace te to część miejskiego programu remontu chodników w dzielnicach.