Budżet inwestycyjno – remontowy Rady Dzielnicy Mały Kack na lata 2015-2018, Podsumowanie roku.

Dnia 31 maja 2015 odbyły się konsultacje społeczne mające na celu przedstawienie mieszkańcom wytypowanych przez Radę dzielnicy zadań inwestycyjno – remontowych, które to zostały skierowane do organów miejskich w celu dokonania analizy rzeczowej i finansowej.

Przedmiotem debaty było otrzymanych zwrotnie, 11 metryk z opisem wykonania koniecznych prac oraz z wyliczeniem ich kosztów:

 

 

  • Druskiennicka [budowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową     infrastruktury ].   kwota 4.740.000,00  zł.
  • Lidzka [ budowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową infrastruktury ].                            kwota 3.335.000,00 zł.
  • Grażyny [ budowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową infrastruktury.                             kwota1 478.000.,00 zł.
  • Płocka [ budowa kanalizacji deszczowe od ul. Kiejstuta do ul. Łowickiej.                                                                 kwota 1.025.000,00 zł.
  • Góralska [ remont nawierzchni – nałożenie nakładki bitumicznej , remont kanalizacji deszczowej ]                  kwota   320.000,00 zł.
  • Lipnowska [ remont nawierzchni – nałożenie nakładki bitumicznej.                                                                         kwota   200.000,00 zł.
  • Kurpiowska [ remont ciągu pieszego od ul. Sieradzkiej do ul. Przemyskiej ].                                                           kwota    180.000,00 zł.
  • Witolda [ remont schodów i ciągu pieszego do ul. Wielkopolskiej ].                                                                           kwota    150.000,00 zł.
  • Spokojna [ wykonanie miejsc postojowych ].                                                                                                                    kwota      70.000,00 zł.
  • Sieradzka [ oświetlenie prawego brzegu rzeki od nr.32 do nr.38 na odcinku około 100mb. ].                               kwota      51.000,00 zł

W wyniku dyskusji i późniejszego głosowania Radnych wybrano do realizacji kilka z nich.

Przedstawiamy tabelarycznie dla przypomnienia wszystkie zgłoszone wraz z zaznaczeniem stanu na koniec listopada 2017 uchwalonych zadań.

Konsultacje z mieszkańcami_sprawozdanie Plik w formacie pdf.

Dla zobrazowania miejsc objętych uchwalonym działaniem publikujemy zdjęcia z terenu.

1. ul. Góralska. Remont zakończony w listopadzie 2017.

 

2. ul. Spokojna. Wykonanie miejsc postojowych zakończono w październiku 2016.

 

 

3, Wykonanie oświetlenia prawego brzegu rzeki Kaczej na odcinku Sieradzka 32 do 38. Inwestycję zakończono w lipcu 2017.

 

Należy w tym miejscu dodać, że w 2018 roku, dzięki uchwale Rady Dzielnicy z września 2017 zostanie odbudowana nawierzchnia trawnika na powierzchni około 150 mkw.

 

4. Remont schodów między ul. Wielkopolską przez ul. Olkuską do ul. Witolda. Realizacja 2018.

 

5. Remont nawierzchni pozostałej części ul. Lipnowskiej. Realizacja 2018.

 

6. Remont ciągu pieszego Kurpiowska. Realizacja 2018.

Warto wspomnieć, że przy tym ciągu pieszym w 2018 roku zostanie zrealizowany zwycięski projekt B.O. 2017:

#AbsolutniePięknyMałyKack – Bezpieczny mały skwerek przy ciągu pieszym Kurpiowska, zagospodarowanie pasa zieleni oraz doposażenie terenu przy przystanku autobusowym Sandomierska.

https://bo.gdynia.pl/?mod=zakwalifikowane2017&path=136