Zadania inwestycyjno – remontowe dzielnicy Mały Kack oraz inne planowane inwestycje w tym zrealizowane projekty w tym Budżetu Obywatelskiego.

Zadania inwestycyjno – remontowe dzielnicy Mały Kack, Można zapoznać się z każdym zgłoszonym zadaniem Tutaj:

i-inwestycyjno-remontowe-dzielnicy-maly-kack,443251

Inwestycje zrealizowane, planowane wraz z B. O. Tutaj:

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=pl&mid=1eNerXSpUYzljayTiybIxq8BD__gRUgpC&ll=54.48032693038599%2C18.521807957567944&z=15

Zadania inwestycyjno – remontowe dzielnicy

Mały Kack

Rada dzielnicy Mały Kack zwróciła się o dokonanie techniczno – finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

 1. Remont ul. Góralskiej na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Sieradzkiej.
 2. Budowa ul. Druskiennickiej.
 3. Budowa ul. Grażyny.
 4. Budowa ul. Lidzkiej.
 5. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kurpiowskiej.
 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej.
 7. Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Spokojnej.
 8. Remont schodów i ciągu pieszego w przejściu pomiędzy ul. Olgierda i ul. Wielkopolską.
 9. Remont ciągu pieszego przy ul. Kurpiowskiej (od ul. Sieradzkiej do ul. Przemyskiej).
 10. Remont nawierzchni jezdni ul. Lipnowskiej (od ul. Piotrkowskiej do ul. Olkuskiej).
 11. Budowa oświetlenia prawego brzegu rzeki Kaczej na dł. ok. 100 mb.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, radni dzielnicy podjęli uchwały wskazujące do realizacji następujące zadania:

 1. Remont nawierzchni ul. Góralskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej (od ul.

Małopolskiej do ul. Sieradzkiej).

 1. Remont nawierzchni ul. Lipnowskiej (od ul. Piotrkowskiej do ul. Olkuskiej).
 2. Remont ciągu pieszego przy ul. Kurpiowskiej (od ul. Sieradzkiej do ul. Przemyskiej).
 3. Remont schodów i ciągu pieszego w przejściu od ul. Witolda do ul. Wielkopolskiej.
 4. Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Spokojnej.
 5. Budowa oświetlenia prawego brzegu rzeki Kaczej przy ul. Sieradzkiej na dł. ok. 100 mb.

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1

(Remont nawierzchni ul. Góralskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej – od ul.

Małopolskiej do ul. Sieradzkiej)

15 czerwiec 2016 r. – podjęcie Uchwały nr VIII/8/2016 Rady Dzielnicy Mały Kack w sprawie wskazania zadań inwestycyjno – remontowych na lata 2015 – 2018.

 • lipiec 2016 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4869/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Mały Kack przedsięwzięć remontowych na lata 2016 – 2018.
 • lipiec 2016 r. – przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.

stan na kwiecień 2017 r:

– zadanie zostało zrealizowane za kwotę 403.264 zł (w tym ze środków inwestycyjno remontowych: 320.000 zł)

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 2

(Remont nawierzchni ul. Lipnowskiej od ul. Piotrkowskiej do ul. Olkuskiej)

15 czerwiec 2016 r. – podjęcie Uchwały nr VIII/8/2016 Rady Dzielnicy Mały Kack w sprawie wskazania zadań inwestycyjno – remontowych na lata 2015 – 2018.

 • lipiec 2016 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4869/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Mały Kack przedsięwzięć remontowych na lata 2016 – 2018.
 • lipiec 2016 r. – przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.

stan na lipiec 2017 r:

– zadanie zostanie zrealizowane w 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 3

(Remont ciągu pieszego przy ul. Kurpiowskiej od ul. Sieradzkiej do ul. Przemyskiej) 15 czerwiec 2016 r. – podjęcie Uchwały nr VIII/8/2016 Rady Dzielnicy Mały Kack w sprawie wskazania zadań inwestycyjno – remontowych na lata 2015 – 2018.

 • lipiec 2016 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4869/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Mały Kack przedsięwzięć remontowych na lata 2016 – 2018.
 • lipiec 2016 r. – przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.

stan na lipiec 2017 r:

– zadanie zostanie zrealizowane w 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 4

(Remont schodów i ciągu pieszego w przejściu od ul. Witolda do ul. Wielkopolskiej)

15 czerwiec 2016 r. – podjęcie Uchwały nr VIII/8/2016 Rady Dzielnicy Mały Kack w sprawie wskazania zadań inwestycyjno – remontowych na lata 2015 – 2018.

 • lipiec 2016 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4869/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Mały Kack przedsięwzięć remontowych na lata 2016 – 2018.
 • lipiec 2016 r. – przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.

stan na lipiec 2017 r:

– zadanie zostanie zrealizowane w 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 5

(Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Spokojnej)

15 czerwiec 2016 r. – podjęcie Uchwały nr VIII/8/2016 Rady Dzielnicy Mały Kack w sprawie wskazania zadań inwestycyjno – remontowych na lata 2015 – 2018.

 • lipiec 2016 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4869/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Mały Kack przedsięwzięć remontowych na lata 2016 – 2018.
 • lipiec 2016 r. – przekazanie zadania do realizacji do Zarządu Dróg i Zieleni.

stan na grudzień 2016 r:

– zadanie zostało zrealizowane za kwotę 57.259 zł

Sprawozdanie z realizacji zadania nr 6

(Budowa oświetlenia prawego brzegu rzeki Kaczej przy ul. Sieradzkiej na dł. ok. 100 mb) 15 czerwiec 2016 r. – podjęcie Uchwały nr VIII/8/2016 Rady Dzielnicy Mały Kack w sprawie wskazania zadań inwestycyjno – remontowych na lata 2015 – 2018.

 • lipiec 2016 r. – podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzenia Nr 4897/16/VII/R w sprawie przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Mały Kack przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 • lipiec 2016 r. – przekazanie zadania do realizacji do Wydziału Inwestycji.

stan na styczeń 2017 r:

 • uzyskano warunki techniczne od ZDiZ,
 • udzielono zamówienia w trybie zapytania ofertowego do 30.000 Euro,
 • podpisano umowę z wykonawcą projektu: UNIPROJEKT inż. A. Formella, kwota zamówienia:

10.455 zł, termin realizacji: styczeń 2017 r.

 • trwały prace projektowe,
 • zgłoszono zamiar przeprowadzenia robót budowlanych.

stan na kwiecień/lipiec2017 r:

 • inwestycja zakończona w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej.

stan na październik 2017 r:

 • inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym robót od wykonawcy,- inwestycja zrealizowana za kwotę 805 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający:                                                                Urząd Miasta Gdyni

Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 08.01.2016
Data udostępnienia informacji: 21.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2018

Źródło: http://gdynia.pl/bip/rada-dzielnicy-maly-kack,1678/zadania-inwestycyjno-remontowe-dzielnicy-malykack,443251

Plik do pobrania:       zadania-inwestycyjno-remontowe-dzielnicy-maly-kack

Przydatny link, ewidencja gruntów: http://nasze.miasto.gdynia.pl/is2/iEwid/