Czyste powietrze dla Małego Kacka

Mały Kack to malownicza dzielnica Gdyni, jednak zimą mieszkańcom doskwiera problem zanieczyszczonego powietrza. Z tego powodu w tym tygodniu spotkali się lokalni społecznicy, oraz przedstawiciele Wydziału Środowiska oraz referatu ds. Energetyki, aby porozmawiać o działaniach, które mogą zachęcić mieszkańców do zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne. Rozmowy były bardzo owocne, ustalono plan działań, które w najbliższych tygodniach zostaną przeprowadzone. Będą one polegały na dotarciu do jak największej liczby mieszkańców z informacją o możliwych dotacjach na wymianę źródeł ogrzewania oraz termomodernizację. Planowane są spotkania oraz pomoc zainteresowanym w złożeniu wniosków. Chcemy w te działania zaangażować całą społeczność Małego Kacka.

Przygotowujemy spotkanie dla mieszkańców z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, PGNiG oraz Wydziału Środowiska i ref. ds. Energetyki. Na Festynie Rodzinnym przekażemy Państwu gazetkę z kontaktami ze wszystkimi jednostkami które udzielają dofinansowania, oraz podamy termin spotkania.

Chcielibyśmy jednocześnie przedstawić jeden z projektów „Piecodoradcy”, realizowany przez miasto. Udział w projekcie jest bezpłatny, można się do niego zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji. Projekt będzie polegał na wizytach doradców (kominiarz, specjalista w zakresie spalania paliw i rodzajów pieców, członkowie Gdyńskiego Alarmu Smogowego) w domach mieszkańców. Zostaną przeprowadzone przeglądy instalacji, wyczyszczenie przewodów kominowych, przedstawienie rekomendacji, przeprowadzenie działań edukacyjnych, przekazanie materiałów edukacyjnych.

To uczestnik projektu wybierze po takim audycie jakie działania będzie chciał podjąć np. skupienie się na rekomendowanych sposobach eksploatacji kotła oraz wyborze rodzaju paliwa, przeprowadzenie drobnych usprawnień instalacji, montaż płytki Wery, montaż nowego pieca 5 klasy wyłącznie w przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie.

Palnik wery jest urządzeniem do spalania dymu w kotłach i piecach na paliwo stałe, ograniczające emisję zanieczyszczonego dymu do atmosfery. Działanie palnika wery polega na przepuszczaniu spalin przez rozgrzane palenisko. Przesłona palnika zatrzymuje odpływ dymu wytworzonego podczas pierwotnego spalania. Skumulowany dym zostaje dotleniony i ponownie zassany do paleniska. W komorze spalania następuje spalenie gazów z udziałem palnika. Uzyskana w ten sposób wysoka temperatura podnosi wydajność grzewczą, a szkodliwe związki spalin ulegają rozpadowi. Po zainstalowaniu palnika do spalania dymu uzyskujemy oszczędności w opale sięgające 30%-50%, a w czasie procesu spalania z przewodów kominowych nie wydobywa się widoczny dym.

Spalanie takich paliw jak: miał, węgiel, drzewo, węgiel drzewny w kotłach z palnikiem do spalania dymu, przystosowanym do spalania różnego rodzaju opału, redukuje emisję szkodliwych substancji poprzez ich całkowite spalanie, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliw. Dzięki temu rozwiązaniu skutki spalania węgla oraz innych paliw są mniej uciążliwe dla sąsiadów, środowiska przyrodniczego oraz budżetu domowego.

 

Wynalazca patentu palnika Wery pan Marian Strzelczyk zadeklarował chęć udziału w projekcie. Przed montażem palników będzie przeprowadzał pomiary w domach uczestników projektu w celu przedstawienia dokładnego kosztorysu oraz przygotowania odpowiednio dobranych płytek do montażu. Wytypowanych zostanie ok. 15 lokalizacji – do maksymalnej kwoty założonej w projekcie 22 500 zł. Możliwość zwiększenia tej kwoty do maksymalnie 30 tys. zł w przypadku wystąpienia oszczędności na innych wydatkach projektu.

 

Także pan Wojciech Tretter, który szkolił gdyńską Straż Miejską odnośnie odgórnej metody spalania w ramach prometu KOZA, wstępnie potwierdził chęć udziału w grupie eksperckiej PIECODORADCÓW. Autor portalu „Czyste ogrzewanie” http://czysteogrzewanie.pl/