„Mały Kack Wielka Sprawa”

„Mały Kack Wielka Sprawa” pod tym hasłem odbyło się spotkanie w sprawie dofinansowań do likwidacji pieców węglowych i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi źródłami ogrzewania. W sali gimnastycznej gdyńskiej „Trzynastki” zgromadzili się mieszkańcy, zainteresowani przygotowanymi programami.

Przedstawiciele WFOŚiGW przedstawili ramy programu rządowego , który w najbliższych miesiącach wystartuje. W ramach nowego krajoweg

o programu „Czyste Powietrze” właściciele domów jednorodzinnych będą mogli skorzystać z atrakcyjnych form finansowania docieplenia budynków oraz wymiany źródeł ogrzewania nawet do 90% wartości inwestycji.

Pracownicy gdyńskiego magistratu przedstawili zasady udzielania dotacji miejskich na zmianę źródła ogrzewania oraz budowę odnawialnych źródeł energii, a przedstawiciele PGNiG udzielili odpowiedzi na pytania związane z podłączaniem domów do sieci gazowej.

Problem j

akości powietrza jest przez wszystkich mieszkańców doskonale znany. Dlatego wychodzimy z szeroką akcją informacyjną i specjalnymi programami dla mieszkańców dzielnicy jak na przykłąd program „Piecodoradcy”. Dobrą informacją dla mieszkańców jest to, że dzięki naszemu wnioskowi do Prezydenta, wymienione zostaną także piece w mieszkaniach z zasobu gminnego w naszej dzielnicy. To zawsze kilka pieców na paliwa stałe mniej. – mówi Sebastian Jędrzejewski, Radny Miasta Gdyni.

Ponadto przedstawiono ramy pilotażowego programu „Piecodoradcy”, realizowanego przez miasto. Udział w projekcie jest bezpłatny, można się do niego zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji. Projekt będzie polegał na wizytach doradców (kominiarz, specjalista w zakresie spalania paliw i rodzajów pieców, członkowie Gdyńskiego Alarmu Smogowego) w domach mieszkańców. Zostaną przeprowadzone przeglądy instalacji, wyczyszczenie przewodów kominowych, przedstawienie rekomendacji, przeprowadzenie działań edukacyjnych, przekazanie materiałów edukacyjnych.

To uczestnik projektu wybierze po takim audycie jakie działania będzie chciał podjąć np. skupienie się na rekomendowanych sposobach eksploatacji kotła oraz wyborze rodzaju paliwa,

przeprowadzenie drobnych usprawnień instalacji, montaż płytki Wery, montaż nowego pieca 5 klasy wyłącznie w przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie.

Palnik Wery jest urządzeniem do spalania dymu w kotłach i piecach na paliwo stałe, ograniczające emisję zanieczyszczonego dymu do atmosfery. Działanie palnika W

ery polega na przepuszczaniu spalin przez rozgrzane palenisko. Przesłona palnika zatrzymuje odpływ dymu wytworzonego podczas pierwotnego spalania. Skumulowany dym zostaje dotleniony i ponownie zassany do paleniska. W komorze spalania następuje spalenie gazów z udziałem palnika. Uzyskana w ten sposób wysoka temperatura podnosi wydajność grzewczą, a

szkodliwe związki spalin ulegają rozpadowi. Po zainstalowaniu palnika do spalania dymu uzyskujemy oszczędności w opale sięgające 30%-50%, a w czasie procesu spalania z przewodów kominowych nie wydobywa się widoczny dym.


„Program Czyste Powietrze”
W ramach nowego krajowego programu „Czyste Powietrze” właściciele domów jednorodzinnych będą mogli skorzystać z atrakcyjnych form finansowania docieplenia budynków oraz wymiany źródeł ogrzewania nawet do 90% wartości inwestycji.

– Zachęcam wszystkich gdynian, którzy do ogrzewania swoich domów wykorzystują piece węglowe, do skorzystania z programu „Czyste Powietrze”. Dzięki temu można ni

e tylko wymienić źródło ciepła na niskoemisyjne, ale także dokonać kompleksowej termomodernizacji budynku – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.

Z pozyskanych środków będzie można wymienić piec (wyłącznie, jeśli nie ma możliwości przyłączenia budynku do miejskiej sieci grzewczej lub do sieci gazowej) i przeprowadzić termomodernizację budynku, która zmniejszy koszty ogrzewania. Można starać się o dotację lub o pożyczkę lub połączyć obie formy wsparcia. Wielkość dotacji może stanowić nawet 90% kosztów kwalifikowanych i będzie uzależniona od dochodu netto na osobę w rodzinie. Uruchomiona została specjalna ekolinia telefoniczna +48 22 5 433 433, gdzie udzielane są informacje na temat programu. Według informacji Ministerstwa Finansów, od 2019 r. dotacje przekazywane przez NFOŚiGW w ramach Programu „Czyste Powietrze” nie będą traktowane jako dochód podatnika.

Najważniejsze informacje o programie „Czyste powietrze”:

  • z programu mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele budynku. Może to też być budynek w budowie, ale wówczas nie będą przydzielane środki na termomodernizację,
  • wydatki na

    ten cel nie mogą być mniejsze niż 7 tys. zł i większe niż 53 tys. zł,

  • okres spłaty pożyczki – do 15 lat, przy preferencyjnym oprocentowaniu 2,4% w skali roku,
  • dotacje i pożyczki mogą być przyznane wyłącznie na inwestycje nie zakończone w momencie składania wniosku,
  • finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji, opalanych węglem na: węzły cieplne (podłączenie się do miejskiej sieci grzewczej), kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy ciepła, a także na kolektory słoneczne.

Gdynia przyznaje własne dotacje na wymianę pieca lub podłączenie się do sieci grzewczej już od 19 lat. Wszystkie informacje można znaleźć tutaj. W roku 2018 pula środków na ten cel wynosi 470 tysięcy zł. W latach 2012-2017 Gdynia przeznaczyła na ten cel 1 812 257,13 zł.

Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze”:
www.wfos.gdansk.pl, www.bosbank.pl,
e-mail: doradcy@wfos.gdansk.pl,
tel. 58 743 18 00.