Nowe połączenie: Mały Kack (ul. Strzelców) – Karwiny (ul. Buraczana). Wysłuchanie publiczne.

Kładka pieszo-rowerowa czy wiadukt drogowy?

 1. CZYM JEST WYSŁUCHANIE PUBLICZNE I JAK MOGĘ W NIM WZIĄĆ UDZIAŁ?
  1. Wysłuchanie publiczne to typ spotkania, w trakcie którego mieszkańcy oraz inne zainteresowane osoby mają możliwość przedstawienia stanowisk w konsultowanej sprawie. Prezentacji wszystkich argumentów przysłuchują się przedstawiciele władz miasta.

 

 1. Formuła wysłuchania publicznego sprzyja rzeczowej prezentacji wad i zalet konsultowanych rozwiązań. Stanowiska są prezentowane w spokojnej atmosferze umożliwiającej wszystkim słuchaczom na samodzielne wyrobienie sobie własnej opinii. W trakcie wysłuchania nie przewiduje się zadawania pytań ani dyskusji dotyczących prezentowanych stanowisk. Wysłuchanie publiczne ma na celu jedynie przedstawienie i zapisanie zróżnicowanych argumentów w sprawie, które ułatwią podjęcie decyzji.
 2. Wysłuchanie publiczne w sprawie konsultacji zostało zaplanowane:
  1. Na wtorek 11 grudnia , na godz. 18,
  2. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy Staffa 10.

 

 1. Ze względu na ograniczenie czasowe przewiduje się wystąpienie 20 mówców wylosowanych spośród zgłoszonych chętnych (zob. ramka). Mieszkańcy każdej z dzielnic: Karwin oraz Małego Kacka mają zagwarantowane po co najmniej pięć miejsc na liście.

 

 1. Każdy z mówców ma pięć minut na przedstawienie stanowiska. Kolejność wystąpień jest określana w drodze losowania.

 

ZGŁOŚ SIĘ NA MÓWCĘ    Do 5 grudnia.

 

 1. Lokalizacja inwestycji

2. Konstrukcja połączenia pomiędzy dzielnicami będzie podobna w obu wariantach. Przewiduje się konstrukcję stalową lub betonową łukową, wantową lub inną jednoprzęsłową o rozpiętości ok. 80 m.

3. Warianty będą się jednak różnić pod względem szerokości.  W przypadku kładki planuje się utworzenie wspólnego ciągu przeznaczonego dla pieszych i rowerzystów (bez separacji użytkowników np. w postaci pasa

rowerowego czy drogi rowerowej) o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m. Przewidywana szerokość kładki to ok. 7 m.

4. W przypadku wiaduktu możliwa jest większa liczba rozwiązań. Łączną szerokość wiaduktu może wynieść od 13 do 21 m w zależności od przekroju drogi.

5. Realizacja każdego z wariantów będzie się wiązała z następującymi nakładami czasu i pieniędzy.

 

CZYNNIK KŁADKA PIESZO – ROWEROWA           WIADUKT DROGOWY
Koszt wykonania dokumentacji 0,5 – 0,9 mln zł6 0,6 – 1,6 mln zł
Koszt budowy obiektu 6 – 8 mln zł 9 – 16 mln zł
Czas wykonania dokumentacji 12 – 18 m-cy 12 – 18 m-cy

Czas budowy obiektu                                      ok. 18 m-cy                              ok. 18 m-cy

 

Źródło: Na podstawie dwóch dialogów technicznych przeprowadzonych przez ZDiZ z dwoma podmiotami  w okresie czerwiec-wrzesień 2018.

 

1. Materiał-informacyjny

2.Regulamin-wysłuchania