Koniec niszczenia terenów zielonych i brzegów rzeki Kaczej przy Kurpiowskiej!

Uchwałami Rady Dzielnicy we wrześniu b.r. został wyremontowany ciąg pieszy Kurpiowska wraz z renowacją terenu zielonego, części prawego brzegu rzeki Kaczej. Niestety bezmyślne działania niektórych użytkowników samochodów w szybki sposób prowadziły do sukcesywnej degradacji nowej nawierzchni wraz z częścią odnowionego terenu zielonego.

Rada Dzielnicy reagując na liczne wnioski mieszkańców doprowadziła do ustanowienia części Kurpiowskiej jako ciąg pieszo rowerowy i zabezpieczenia terenów zielonych słupkami.