Nowy słup oświetleniowy przy placu sportu i zabaw przy ul. Olkuska / ul. Lipnowska.

Nasze działanie uwieńczone sukcesem… Szczególnie jesienią i zimą gdy zapada szybko zmrok nowe oświetlenie umożliwia dłuższy aktywny pobyt na tym terenie.