Nowe wydanie gablotki na pętli 152, ul. Sandomierska. Sprawozdanie z działania Rady dzielnicy 2015 -2019.

 

Zdjęcia umieszczone na dole wydania przedstawiają stan z przed  ponad czterech lat.

 

Kadencja 2015-2019 Rady Dzielnicy Mały Kack dobiega końca. Ostatnie spotkanie w magistracie podsumowujące działalność RD.

 

 

 

  

DCIM100MEDIADJI_0039.JPG

Działania radnych oraz zarządu dzielnicy 2015 – 2019.

Wiele spraw radnym udało się przeprowadzić wysyłając pisma lub interweniując osobiście w jednostkach Miasta. Poniżej lista najważniejszych interwencji radnych:
– Wymiana oświetlenia na LED plac zabaw Kurpiowska.

– Remont chodnika Sandomierska.

– Wprowadzenie strefy 30km/h – strefa od ul. Biskupa  Bernarda Szlagi (koło kościoła Chrystusa Króla), poprzez

Sandomierską, Łowicką, aż do ul. Wielkopolskiej.

– Remont ronda pętli autobusowej.

– Unormowanie ruchu pieszo rowerowego na ciągu Kurpiowska – znaki i słupki.

– Drzewka na skarpie Przemyska.

– Unormowanie wyjazdu z ul. Olkuskiej pasami poziomymi na jezdni – Linia STOP i podwójna ciągła na

osi jezdni.

– Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego ul. Bielska i ul. Wieluńska (od Łowickiej do Sandomierskiej).

– Oświetlenie placu zabaw i sportu przy ul. Olkuskiej/Lipnowskiej.

– Uprzątnięcie terenu po byłych ogródkach za budynkiem Sandomierska 1B.

– Wypracowanie planu koszenia traw wokół budynków wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej z ZDiZ.

– Wynegocjowanie z ZDiZ planu przycinania krzewów na skarpie Przemyska.

– Schody Przemyska w kierunku szkoły – doprowadzenia do remontu, w późniejszym czasie instalacja

koryt dla rowerów.

– Remont jezdni Sandomierska, części Piotrkowska, i Wieluńska. – wycinanie i asfaltowanie obszarów z

dziurami.

– Odblokowanie chodnika Sandomierska dla pieszych instalacją znaku zakaz postoju.

– Doprowadzenie do realizacji remontu podwórza przy Sandomierska 1B, wynegocjowanie ze ZBiLK.

utwardzenia/remontu podwórza Sandomierska 1A – realizacja 2019r.

– Spowalniacz platformowy na przejściu koło kościoła.

– Remont schodków na skarpie ul. Olkuska.

– Uprzątniecie dzikiego ogródka na ciągu pieszym Kurpiowska.

– Dodatkowe kosze na śmieci Sandomierska 5, Sandomierska przejście dla pieszych.

– Uwolnienie zagrodzonego bramą terenu prawego brzegu rz. Kaczej za mostkiem – ul. Kurpiowska,

dzięki współpracy z wydziałem nieruchomości brzeg jest obecnie ogólnodostępny i

zagospodarowany (schodki do rzeki z B.O., oświetlenie parkowe – uchwała R.D.).

– Usunięcie szpetnego wraku samochodu zalegającego kilka lat na szczycie budynku Sandomierska 5,

Również dzięki współpracy z wydziałem nieruchomości.

– Ujednolicenie / zmiana koloru barierek przy rzece Kaczej z żółtych, szarych, na jednolicie przyjemnie

Zielone – współpraca z plastykiem Miasta.

– Odgrodzenie / udostępnienie terenów spacerowych lewego brzegu rzeki, wzdłuż ogródków

działkowych koło zarządu  R.O.D. Kaszubskie.

– Likwidacja pieców na paliwo stałe / wymiana na gazowe w lokalach komunalnych budynków

wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej udało się zainicjować dzięki wsparciu radnego miejskiego

Sebastian Jędrzejewskiego. Modernizacje będą realizowane przez ZBiLK.

 

Wiele innych spraw, które były zgłaszane przez mieszkańców jako problemy…

 

Budżet dzielnicowy – w większości był on przeznaczany corocznie na realizację sztucznej nawierzchni na boisku przy ulicy Wieluńskiej. Łącznie rada przeznaczyła ponad 200 tyś złotych, resztę dołoży Miasto. Dzięki współpracy rady z Gdyńskim Centrum Sportu w dzielnicy powstanie inwestycja wyceniania na ponad 800 tysięcy złotych. Jednak część środków była przeznaczana na inne realizacje takie jak:

– Festyny rodzinne odbywające się na terenie kompleksu sportowo rekreacyjnego Wieluńska czy placu przy ul. Strzelców.

– Coroczne zabawy mikołajkowe dla dzieci w S.P. nr 13.

– Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego dla S.P. nr 13.

– Instalacja lampy solarnej na wzg. Bernadowo – niestety projekt z przyczyn technicznych nie został zrealizowany

– Turnieje szachowe.

– Kosze na śmieci, dyspensery woreczków na psie odchody – kolejne powstaną w 2019r.

– Ławki – w 2019 instalowane będą kolejne ławki: przystanek końcowy 252, plac zabaw / fitness Kurpiowska, przystanek Olkuska / Łowicka oraz dwie ławki na szlaku Olkuska do rezerwatu Kacze Łęgi.

I inne…