Plany finansowe Rady Dzielnicy Mały Kack na lata 2017 -2019.

Plan finansowy Rady Dzielnicy Mały Kack na rok 2017- 78.927,00

 1. Dodanie jednej kamery na ul. Przemyskiej – 1.500,00
 2. Wykonanie przyłącza trójfazowego na kompleksie sportowo – rekreacyjnym przyl.. Wieluńskiej. Przyłącze na istniejącej instalacji – zmiana warunków przyłącza  – 4.927,00
 3. Wykonanie nawierzchni na dużym boisku przy ul. Wieluńskiej –57.000,00
 4. Współorganizacja z Centrum Kultury w Gdyni imprez kulturalnych i sportowych –  000,00
 5. Współorganizacja z Centrum Kultury imprezy „mikołajkowej” dla dzieci z dzielnicy   – 1.500,00

Plan finansowy Rady Dzielnicy Mały Kac k na rok 2018 – 83.334,00 

 1. Ustawienie 3 słupków ograniczających wjazd na w/w teren zieleni ( 2 stałe 1 zamykany )  650,00
 2. Ustawienie 2 słupków stałych ograniczających wjazd na teren zieleni ul. Druskiennicka56 – ul. Wielkopolska 227 – 350,00
 3. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową nr 13 imprezy „Mikołajkowej ” dla dzieci – 350,00
 4. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową nr 13 „Dnia Sportu” 500,00
 5. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową nr 13 „Turnieju szachowego „ 1.500,00
 6. Prowadzenie, sędziowanie „Turnieju szachowego „ – 200,00
 7. Zakup kompaktowego, przenośnego sprzętu nagłaśniającego dużej mocy wraz ze stosownym osprzętem dla S.P. nr 13 – 3.000,00
 8. Zainstalowanie latarni (lampa z automatycznym zasilaniem solarnym ) przy schodach ( obok placu zabaw ) – ul. Wzg. Bernadowo 000,00
 9. Odbudowa ( renowacja ) terenu zielonego prawego brzegu rzeki Kaczej na odcinku mostek Kurpiowska do Sieradzkiej 36 około 150 m2.500,00
 10. Współorganizacja z Centrum Kultury w Gdyni imprez kulturalnych – 11.000,00
 11. Wykonanie nawierzchni na dużym boisku przy ul. Wieluńskiej – 134,00

Plan finansowy Rady Dzielnicy Mały Kack na rok 2019  – 89.960,00

 1. współorganizacja ze Szkołą Podstawowa nr 13 imprezy „Mikołajkowej „ dla dzieci – 2.500,00
 2. współorganizacja ze Szkołą Podstawową nr 13 „Dnia Sportu „  – 2.500,00
 3. Współorganizacja ze Szkołą Podstawową nr 13 „Turnieju szachowego „ – 2.500,00
 4. Prowadzenie, sędziowanie „Turnieju szachowego „  – 200,00
 5. Zakup koszy – 2.000,00 – uruchomione
 6. Zakup ławek z oparciem – 2.800,00  uruchomione
 7. Zakup ławek bez oparcia  – 2.350,00  uruchomione
 8. Montaż ławek – 250,00 – uruchomione
 9. Zakup dystrybutorów na torebki papierowe „Pies w wielkim mieście” -6.000,00 – uruchomione
 10. Dofinansowanie do przeglądu teatrów amatorskich „Kurtyna”  – 3.000,00

11.Wykonanie nawierzchni na dużym boisku przy ul. Wieluńskiej  – 65.860,00  uruchomione

Przeniesiono niewykorzystane środki finansowe w roku 2018  do realizacji w roku 2019 na zadania:

 1. Wykonanie nawierzchni na dużym boisku przy ul. Wieluńskiej -163, 679,00  uruchomione
 2. Zainstalowanie latarni ( lampa z automatycznym zasilaniem solarnym ) przy schodach           ( obok placu Zabaw – ul. Wzg. Bernadowo – 11.272,00  uruchomione