Wybory Zarządu Rady Dzielnicy.

15 kwietnia 2019 odbyła się pierwsza sesja, nowej 5 letniej kadencji Rady Dzielnicy. Na sesji prowadzonej przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stanisława Borskiego wybrany został Przewodniczący Rady Dzielnicy – Marek Hermann. Zaproponował on dwoje wiceprzewodniczących Elżbietę Streng oraz Sławomira Bigott. Cała trójka otrzymała poparcie większości radnych podczas głosowania tajnego.