Odszedł od nas Marek Hermann wieloletni Radny Dzielnicy Mały Kack, Przewodniczący.

Odszedł od nas Marek Hermann wieloletni Radny Dzielnicy Mały Kack, przez wiele lat jej wiceprzewodniczący, a ostatnie kadencje przewodniczył pracom rady.  Zaczynał od harcerstwa, tam zrozumiał, że jego powołaniem jest praca dla mieszkańców.

Mawiał o sobie „chłopak z Chyloni”, jednak to w Małym Kacku znalazł swoja miłość.

Ukochał sobie Mały Kack i tutaj działał. Zainicjował wiele projektów w dzielnicy, dzięki jego pracy powstało wiele inwestycji.

Gdy Marek zaczynał pracę w dzielnicy w Małym Kacku nie było tu terenu sportowego czy rekreacyjnego. Teraz boiska i place zabaw są w różnych zakątkach dzielnicy. To on zainicjował powstanie terenu przy Wieluńskiej, współpracował przy powstaniu terenów rekreacyjnych przy Racławickiej, Olkuskiej, Kurpiowskiej, Druskiennickiej oraz na Wzgórzu Bernadowo. Wspierał zbiórki żywności biorąc niejednokrotnie w nich udział, organizował zawody sportowe oraz festyny. Twórca bardzo dużego turnieju Liga Dzielnic Południowych, który uzyskał Patronat Prezydenta i brały w nim udział dzieci z całej Gdyni.

Działał także przy Parafii: Parafialny Zespół Caritas, Przegląd Teatrów Amatorskich Kurtyna, Stowarzyszenie K.A.C.K (Katolickie Amatorskie Centrum Kultury). Wszędzie miał przyjaciół i z każdym chętnie współpracował.

Dla nowych radnym służył zawsze swoim czasem i radą. Dla bardziej doświadczonych był oparciem, na które można było zawsze liczyć. Oddany sprawom nie tylko dzielnicy, ale Gdyni w ogóle, był współtwórcą treści do pisma społeczno-kulturalnego „Wiadomości Gdyńskie”. Z wykształcenia politolog, życie zawodowe w ostatnich latach upłynęło mu w Bibliotece Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Wspaniały człowiek, cierpliwy, skromny, inicjator wydarzeń, zawsze widział pole do współpracy. Fantastyczny rozmówca i przyjaciel.

17 października przegrał walkę z chorobą. Pozostawił żonę i dwoje dzieci.

Marku opiekuj się naszą dzielnicą.

 

       

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/ostatnie-pozegnanie-marka-hermanna,543259

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/marek-hermann-przegral-walke-z-choroba,543147