Zamierzenia inwestycyjno – remontowe

Budżet Inwestycyjny 2015-2019
Projekty wybrane przez radnych do realizacji:
1. Ulica Góralska – remont nawierzchni, nałożenie nakładki bitumicznej oraz remont kanalizacji deszczowej – 320 000,00 zł.
2. Ulica Lipnowska – remont nawierzchni, nałożenie nakładki bitumicznej – 200 000,00 zł.
3. Ciąg pieszy Kurpiowska – remont ciągu pieszego od ul. Sieradzkiej do ul. Przemyskej – 180 000,00 zł.
4. Ulica Witolda – remont schodów i ciągu pieszego do ul. Wielkopolskiej – 150 000,00 zł.
5. Ulica Spokojna – wykonanie miejsc postojowych – 70 000,00 zł.
6. Ulica Sieradzka – Oświetlenie prawego brzegu rzeki nr 32 – 38 na odcinku 100 mb – 51 000,00 zł.
Inwestycja w toku
Jak już informowaliśmy wcześniej Rada Dzielnicy Mały Kack zdecydowała się przeznaczyć środki na budowę kanalizacji sanitarnej, burzowej oraz remont nawierzchni na ulicy Żniwnej i fragmencie ulicy Olgierda. Nasi radni cały czas są w stałym kontakcie zarówno z mieszkańcami jak i wydziałami Urzędu Miasta. W tej chwili posiadamy informację, że został wybrany projektant. Do 30 lipca ma powstać projekt budowlany, natomiast do 10 września projekt wykonawczy. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową gdzie będziemy starali się na bieżąco informować o postępach.

Dnia 20 lutego odbyła się kolejna sesja Rady Dzielnicy Mały Kack. Tym razem głównym punktem zebrania było podjęcie decyzji w sprawie wyboru inwestycji ,która zrealizowana zostanie w bieżącej kadencji. Pod głosowanie poddano 4 projekty:
1. Budowa instalacji kanalizacyjno – burzowej oraz nawierzchni ul. Olgierda oraz ul. Żniwnej
2. Budowa nawierzchni ul. Racławickiej w całości
3. Budowa sieci burzowej oraz nawierzchni ul. Lidzkiej.
4. Budowa nawierzchni ul. Grażyny na odcinku 3A do 43.
Przed głosowaniem wszystkie wyżej wymienione inwestycje omówił Przewodniczący komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa. Następnie przedyskutowano listę, dyskusję zakończyło głosowanie. Na inwestycję na ulicy Żniwnej i Olgierda oddano 9 głosów, na remont przy ulicy Grażyny 2 głosy natomiast na ulicę Lidzką 1 głos.
W przypadku pierwszego zamierzenia padały argumenty na temat ekologii wiążące się z faktem, że ulice Żniwna i Olgierda są dosyć strome i w związku z tym wody opadowe wymywają szamba i zanieczyszczają posesje także przy ulicy Racławickiej. Istnieje także możliwość podzielenia tej inwestycji, czyli w pierwszym etapie zostanie zrealizowana kanalizacja, natomiast w drugim etapie pozostałe prace. Jest także szansa, którą Rada Dzielnicy będzie starała się wykorzystać, że droga zostanie zrealizowana, jako ciąg pieszo- jezdny. Rozwiązanie to ograniczy koszty i być może pozwoli na realizacją całej inwestycji.
Teraz czeka nas jeszcze procedura związana z dokładnym policzeniem kosztów. Następnie prace projektowe, po których nastąpi budowa.
Nowe kompetencje przyznane radom dzielnic okazały się wielkim wyzwaniem. W naszym przypadku zdecydowaliśmy się przeznaczyć fundusze na jedną inwestycję. Procedura przedstawiona przez Miasto wymaga jednak wielu zmian i poprawek, ponieważ ograniczając się jedynie według punktów regulaminu nie bylibyśmy w stanie rzetelnie wybrać inwestycji. Wybór tych miejsc oraz przygotowanie metryczek każdej z ulic było poprzedzone z osobami mającymi dużo większą wiedzę jak np. osoby odpowiedzialne za inwestycje w UM Gdynia, oraz ZDiZ.
Zdajemy sobie sprawę że wybór tej inwestycji jest niezrozumiały dla mieszkańców pozostałych ulic. Jednak było to ciężkie zdanie, zwłaszcza że staramy się pracować dla całej dzielnicy, a ograniczone środki zmusiły nas do wyboru jednej z nich.

Rada Dzielnicy Mały Kack informuje że w dniu 7 lutego 2012 roku o godzinie 17:00 w siedzibie rady w Szkole Podstawowej nr 13 mieszczącej się przy ulicy Halickiej 8 odbędą się konsultacje społeczne w związku z listą zadań remontowo inwestycyjnych. Lista zamieszczona jest na stronie internetowej Rady Dzielnicy Mały Kack oraz stronie Miasta Gdynia w zakładce Rady Dzielnic. Strona Rady Dzielnicy Mały Kack www.malykack.miasto.gdynia.pl .

Dnia 20 stycznia odbyła się kolejna sesja Rady Dzielnicy Mały Kack. Tym razem głównym punktem zebrania było podjęcie decyzji w sprawie wyboru inwestycji ,która zrealizowana zostanie w bieżącej kadencji. Pod głosowanie poddano 4 projekty:
1. Budowa instalacji kanalizacyjno – burzowej oraz nawierzchni ul. Olgierda oraz ul. Żniwnej
2. Budowa nawierzchni ul. Racławickiej w całości
3. Budowa sieci burzowej oraz nawierzchni ul. Lidzkiej.
4. Budowa nawierzchni ul. Grażyny na odcinku 3A do 43.
Przed głosowaniem wszystkie wyżej wymienione inwestycje omówił Przewodniczący komisji Komunalnej i Bezpieczeństwa. Następnie przedyskutowano listę, dyskusję zakończyło głosowanie. Na inwestycję na ulicy Żniwnej i Olgierda oddano 9 głosów, na remont przy ulicy Grażyny 2 głosy natomiast na ulicę Lidzką 1 głos.
W przypadku pierwszego zamierzenia padały argumenty na temat ekologii wiążące się z faktem, że ulice Żniwna i Olgierda są dosyć strome i w związku z tym wody opadowe wymywają szamba i zanieczyszczają posesje także przy ulicy Racławickiej. Istnieje także możliwość podzielenia tej inwestycji, czyli w pierwszym etapie zostanie zrealizowana kanalizacja, natomiast w drugim etapie pozostałe prace. Jest także szansa, którą Rada Dzielnicy będzie starała się wykorzystać, że droga zostanie zrealizowana, jako ciąg pieszo- jezdny. Rozwiązanie to ograniczy koszty i być może pozwoli na realizacją całej inwestycji.
Teraz czeka nas jeszcze procedura związana z dokładnym policzeniem kosztów. Następnie prace projektowe, po których nastąpi budowa.

Lista zadań remontowo-inwestycyjnych planowana do realizacji:
1. Budowa instalacji kanalizacyjno – burzowej oraz nawierzchni ul. Olgierda od ul. Żniwnej do ul. Racławickiej z możliwością uwzględnienia pozostawionej ostatniej części ul. Żniwnej nr 15-17, która to łączy się z ul. Olgierda.
2. Budowa nawierzchni ul. Racławickiej w całości.
3. Budowa sieci burzowej oraz nawierzchni ul. Lidzkiej.
4. Budowa nawierzchni ul. Grażyny na odcinku 3A do 43.

Lista zamierzeń inwestycyjno – remontowych
Rady Dzielnicy Mały Kack: 


1.     Budowa instalacji kanalizacyjno – burzowej oraz nawierzchni ul. Olgierda od ul. Żniwnej do ul. Racławickiej z możliwością uwzględnienia pozostawionej ostatniej części ul. Żniwnej nr 15-17, która to łączy się z ul. Olgierda.
2.     Budowa nawierzchni ul. Racławickiej w całości.
3.     Budowa sieci burzowej oraz nawierzchni ul. Lidzkiej.
4.     Budowa nawierzchni ul. Grażyny na odcinku 3A do 43.
5.     Budowa sieci wodnej oraz kanalizacyjnej tzw. Psiej Górki (Przemyska, Sanocka, Krośnieńska, Skolska, Rungurska).