Radni

Anna Bączkowska
Sławomir Bigott – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
Krzysztof Dosz
Marek Hermann – Przewodniczący Rady Dzielnicy
Krzysztof Jędrzejewski
Anna Kozłowska
Tomasz Kręcicki
Halina Pałgan
Paweł Pawlik
Paweł Piskulski
Adam Popiołkiewicz
Elżbieta Streng
Grażyna Błaszczyk- Szymańska – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
Barbara Zajączkiewicz
Jacek Żołnowski