Martyna Aulak

Jestem studentką MSU na wydziale zarządzania UG. Interesuję się turystyką i sportem. Od 15 lat jestem mieszkanką Małego Kacka, dlatego dobrze rozumiem problemy, jakie trapią mieszkańców tej dzielnicy. W moich działaniach chciałabym mieć wpływ na poprawę infrastruktury dróg oraz pracować na rzecz integracji mieszkańców naszej dzielnicy.