Maria Borkowska

W Małym Kacku mieszkam od 30 lat. Pracowałam jako bibliotekarka na UG i w SP Nr 11 . Obecnie jestem wolontariuszem – opiekuję się starszą osobą. Chciałabym zajmować się zwiększeniem bezpieczeństwa, naprawą tunelu pod ul. Wielkopolską, zmianą nawierzchni ulic, rozbudową sieci kanalizacyjnej, budową placów zabaw i boisk.

[efb_feed fanpage_url="198576536822046" layout="half" image_size="normal" type="page" post_by="me" show_logo="1" show_image="1" show_like_box="1" links_new_tab="1" post_number="10" post_limit="10" words_limit="" cache_unit="1" cache_duration="hours" ]