Dariusz Łaszyca

Mieszkam w Gdyni od 26 lat. Jestem inżynierem mechanikiem, absolwentem Akademii Morskiej
w Gdyni. W maju 2011 ukończyłem studia na wydziale filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Razem z żoną Mariolą mamy dwoje wspaniałych dzieci: córkę Aleksandrę (19 lat) oraz syna Pawła (25 lat).
Jako nowy członek Rady Dzielnicy chciałbym moją aktywność społeczną wykorzystać kierunku poprawienia jakości życia mieszkańców Małego Kacka. By nie zawieść swoich wyborców, za swój priorytet będę uważał poprawienie dróg i całej przyległej infrastruktury w obrębie najbardziej zaniedbanych ulic dzielnicy: Strzelców, Żniwnej, Racławickiej i Olgierda. Idąc w kierunku poprawienia integracji mieszkańców chciałbym zająć się również rekreacją i szeroko pojętą kulturą.

[efb_feed fanpage_url="198576536822046" layout="half" image_size="normal" type="page" post_by="me" show_logo="1" show_image="1" show_like_box="1" links_new_tab="1" post_number="10" post_limit="10" words_limit="" cache_unit="1" cache_duration="hours" ]