Grażyna Witt

Mieszkanka Małego Kacka od urodzenia. Radna dzielnicy przez ostatnie 12 lat. W kadencjach: 1998-2002, 2002-2006 oraz 2007-2010 przewodnicząca komisji zdrowia i opieki społecznej. Pragnie dalej pracować na rzecz tworzenia warunków do wspierania rodzin oraz każdej osoby potrzebującej pomocy.