Grażyna Witt

Mieszkanka Małego Kacka od urodzenia. Radna dzielnicy przez ostatnie 12 lat. W kadencjach: 1998-2002, 2002-2006 oraz 2007-2010 przewodnicząca komisji zdrowia i opieki społecznej. Pragnie dalej pracować na rzecz tworzenia warunków do wspierania rodzin oraz każdej osoby potrzebującej pomocy.

[efb_feed fanpage_url="198576536822046" layout="half" image_size="normal" type="page" post_by="me" show_logo="1" show_image="1" show_like_box="1" links_new_tab="1" post_number="10" post_limit="10" words_limit="" cache_unit="1" cache_duration="hours" ]