Teresa Bysewska

Urodziłam się i wychowałam w Małym Kacku, jestem mamą 14 letniego syna Filipa. Ukończyłam Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni-kierunek politologia. Obecnie jestem na ostatnim roku w AMW w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Od 1993 roku prowadzę własną działalność gospodarczą – sklep zoologiczny.

W 2007 roku zostałam radną dzielnicy Mały Kack. Powierzono mi przewodniczenie Komisji Bezpieczeństwa. Zostałam także koordynatorką projektów konkursowych dla rad dzielnic. W pierwszej edycji – w lutym 2008 roku nasze projekty uzyskały pozytywne wyniki i jako jedyna dzielnica otrzymaliśmy finansowanie we wszystkich trzech konkursach. Jestem autorką dwóch tych projektów a w „Gdyni po godzinach” – koordynatorką. Efektem tego było powstanie pracowni ceramicznej z profesjonalnym piecem do wypalania w ZS nr 6 w Orłowie. Przez 3 lata otrzymałam finansowanie do wszystkich sześciu projektów, które później również realizowałam w postaci: warsztatów ceramicznych, konkursów fotograficznych, rodzinnych marszów po lesie na orientację, kursów na młodszego ratownika WOPR-u, podstaw nurkowania, nauki pływania dla niepełnosprawnych, nauki śpiewania szant, nauki języka migowego, licznych wystaw prac ceramicznych, przygotowanych inscenizacji przez teatrzyki szkolne oraz licznych festynów.

Zajmuję się również przygotowaniem projektu placu zabaw, który ma powstać przy ulicy Racławickiej. Moje obszary zainteresowania to bezpieczeństwo, kultura i sport.