Komisje

Zarząd
Marek Hermann – Przewodniczący Rady Dzielnicy Mały Kack
Grażyna Szymańska – Błaszczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Mały Kack
Sławomir Bigott – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Mały Kack

KOMISJA KULTURY , SPORTU , ds. SPOŁECZNYCH I KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI.

KOMISJA KOMUNALNA I BEZPIECZEŃSTWA