Budżet

Załączniki uchwalały o budżecie na 2016.

1 2 3

 

Budżet Rady Dzielnicy Mały Kack na rok 2015
1. Remont nawierzchni boiska przy ulicy Wieluńskiej – 37.500 zł.

2. Remont placu zabaw przy ulicy Druskiennickiej – 12.000 zł.

3. Montaż poręczy przy ulicy Halickiej na odcinku od ulicy Przemyskiej w stronę kościoła – 8.000 zł.

4. Współorganizacja z Centrum Kultury imprez kulturalnych i sportowych kw. 11.000 zł.

5. Współorganizacja z Centrum Kultury imprezy „Mikołajkowej” dla dzieci 2.000 zł.

6. Zakup nagród dla MBP – Filia nr 11 związanych z obchodami Andrzejkowymi i Halloween kw. 280 zł.

Budżet opiewa na kw. 70.780 tyś

BUDŻETY ARCHIWALNE:

Budżet 2008 r. – 48 932,-zł.
Współorganizacja z Centrum Kultury zawodów sportowych – 3 932,-
Współorganizacja z Centrum Kultury imprezy „Mikołajkowej” – 5 000,-
Urządzanie terenów zieleni w dzielnicach – teren rekreacyjno sportowy przy ul. Wieluńskiej – 40 000,-
Razem – 48 932,-zł.

Budżet 2009 r. – 51 007,- zł.
Współorganizacja z Centrum Kultury zawodów sportowych – 1 007,-
Współorganizacja z Centrum Kultury imprezy „Mikołajkowej” – 5 000,-
Urządzanie terenów zieleni w dzielnicach – teren rekreacyjno sportowy przy ul. Wieluńskiej – kontynuacja zadania – 45 000,-
Razem – 51 007,- zł.

Budżet 2010 r. – 53 626,- zł.
Współorganizacja z Centrum Kultury zawodów sportowych – 3 626,-
Współorganizacja z Centrum Kultury imprezy „Mikołajkowej” – 8 000,-
Urządzanie terenów zieleni w dzielnicach – teren rekreacyjno sportowy przy ul. Wieluńskiej – kontynuacja zadania – 34 000,-
Remont przejścia przy ul. Sieradzkiej, Wieluńskiej i Radomskiej – 8 000,-
Razem – 53 626,- zł.

Informujemy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Rada Miasta uchwaliła zmianę w budżecie Rady Dzielnicy Mały Kack w następującym brzmieniu:

„VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej:
a) w planie wydatków RD Mały Kack 11.500 zł zaplanowane na zakup i montaż elementów małej architektury na terenie rekreacyjno – sportowym przy ul. Wieluńskiej oraz 5.000 zł na współorganizację z Centrum Kultury imprezy „Mikołajkowej” dla dzieci z dzielnicy, przeznacza się na urządzenie placu zabaw przy ul. Racławickiej (16.500 zł);[…]”

Budżet 2011 r. –57 668,- PO PRZENIESIENIU ŚRODKÓW
Współorganizacja z Centrum Kultury zawodów sportowych – 1 500,-
Współorganizacja z Centrum Kultury imprezy z konkursami z okazji „Dnia Dziecka” – 1 668,-
Współorganizacja z Centrum Kultury imprezy „Mikołajkowej” – 3 000,-
Urządzenie placu zabaw ul. Racławicka – 51 500,-
Razem – 57 668,-

Poniżej przedstawiamy budżet na rok 2011. Jednocześnie informujemy że nowo wybrana Rada Dzielnicy dokonała zmian w tym budżecie które muszą być przegłosowane przez Radę Miasta Gdynia, wtedy zostaną niezwłocznie zamieszczone.

Budżet 2011 r. –57 668,-
Współorganizacja z Centrum Kultury zawodów sportowych – 1 500,-
Współorganizacja z Centrum Kultury imprezy z konkursami z okazji „Dnia Dziecka” – 1 668,-
Współorganizacja z Centrum Kultury imprezy „Mikołajkowej” – 8 000,-
Urządzenie placu zabaw ul. Racławicka – 35 000,-
Zakup elementów małej architektury na teren rekreacyjno sportowy przy ul. Wieluńskiej – 10 800,-
Montaż elementów małej architektury na teren rekreacyjno sportowy przy ul. Wieluńskiej – 700,-
Razem – 57 668,-

Budżet 2012 rok
budowa monitoringu na placu zabaw przy ul. Wieluńskiej – 8.000 zł
zagospodarowanie terenu przy ul. Wieluńskiej – 36.000 zł
współorganizacja wspólnie z Centrum Kultury zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży – 12.926 zł
współorganizacja z Centrum Kultury imprezy „Mikołajkowej” dla dzieci – 4.000 zł

Budżet Rady Dzielnicy Mały Kack na rok 2013:
Postawienie i eksploatacja koszy na śmieci w ciągu pieszym przy ul. Przemyskiej – 1.880 zł
Postawienie ławek w ciągu pieszym przy ul. Przemyskiej – 1.620 zł
Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wieluńskiej – 48.000 zł
Współorganizacja z Centrum Kultury imprez kulturalnych – 9.408 zł
Współorganizacja z Centrum Kultury imprezy „Mikołajkowej” dla dzieci – 2.000 zł
Zakup materiałów dla MBP – Filia nr 11 – 1.300 zł

Budżet Rady Dzielnicy Mały Kack na rok 2014:
Impreza mikołajkowa – 2000
Dzień sportu – 1200
Gry i konkursy andrzejkowe – 500
Zawody i konkursy sportowe – 4868
Biegi na orientację – 2000
Budowa małej architektury i elementów fitness na placu zabaw i rekreacji przy u. Kurpiowskiej/
Sandomierskiej -56000

suma 67068